fbpx

מיר – 2018

מיר. ישיבת מיר. קהילת מיר. ר' ירוחם לייבוביץ' ממיר.
למיר הגענו בשעות בין הערביים. גילינו "שולף הויף" גדול, 3 בתי כנסת במקום אחד. כל בית כנסת זה סיפור בפני עצמו.
לאחר מכן הגענו לבניין ישיבת מיר המפורסמת, שם לימדו ולמדו גדולי הרבנים של עולם הישיבות. הבניין כיום משמש לחנות חשמל ולאקטרוניקה.
הבניין משומר הייטב. כאן, ליד הבניין המיטולוגי, קיבלנו הסבר על אופי הישיבה ועל שיטת הלימוד.
מכאן המשכנו לבין העלמין העתיק והמוזנח. בדרך עברנו ליד מבנה מפואר ומרשים – הבנק היהודי. את הבנק הקימו היהודים באותה התקופה והוא שימש את כלל הציבור המקומי.
הגענו לקברו של ר' ירוחם לייבוביץ' ממיר.
הארכנו על דמותו בסיפורים שהועברו ע"י תלמידי מדור לדור.
בחזור, עברנו ליד הטירה המרשימה של מיר. תירה שסוחבת אליה תיירים רבים. הטירה שימשה מקום אסטרטגי חשוב לתושבי עיירת מיר.

סגירת תפריט